Svet-Stranek.cz
damiplus.freepage.cz

CTU:damiplus.freepage.cz

CTU

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 58/219

225 02  Praha 9

 

Dami plus v.o.s.

Velká nad Veličkou 123

696 74  Velká n/ Vel

 

Věc:                   Oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě

Vaše značka:     24 707/2011-610

 

 Informace o síti Damiplus:

 

Společnost Damiplus v.o.s. oznamuje dle § 73 odst. 7 zákona č. 127/2005 sb., o

elektronických komunikací typy rozhraní veřejné komunikační sítě pro připojení

koncových zařízení do sítě Damiplus.

 

 Podporovaná rozhraní:

 

Služby přístupu k síti Internet:     bezdrátová WiFi dle standardu IEEE 802.11 a, b, g

Služby přenosu dat:                      bezdrátová WiFi dle standardu IEEE 802.11 a, b, g

 

 

 

 

Stav ke dni :28.04.2011

 

 

 

Za Dami plus:

                       

Josef Hořčica

 

Ve Velké nad Veličkou 29.04.2011